Zespół FAS, zwany również Alkoholowym Zespołem Płodowym, to zbiór różnych występujących u dzieci niepełnosprawności wywołanych spożywaniem przez matkę alkoholu w czasie ciąży. Wiąże się z występowaniem zaburzeń fizycznych oraz psychicznych, a także różnorodnych wad rozwojowych i uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego.

Zespół FAS diagnozowany jest zazwyczaj we wczesnym dzieciństwie, jego pierwsze objawy można jednak dostrzec już zaraz po urodzeniu. W niektórych przypadkach Alkoholowy Zespół Płodowy diagnozowany jest w dorosłym życiu chorego, należy mieć bowiem świadomość, że jego wpływ na życie człowieka nie zanika wraz z wejściem w okres pokwitania. 

 1. Komu grozi zespół FAS?

Alkoholowy Zespół Płodowy grozi dzieciom, których matki piły alkohol w trakcie ciąży. Od ilości spożytego alkoholu oraz etapu ciąży, na jakim substancja ta była konsumowana, zależy rodzaj oraz nasilenie objawów występujących u dotkniętej FAS osoby. 

 1. Objawy zespołu FAS

Wśród najbardziej charakterystycznych objawów zespołu FAS należy wymienić przede wszystkim: 

 • mały obwód głowy, 
 • nieproporcjonalnie krótką szyję, 
 • krótki i płaski nos, 
 • brak rynienki nosowo-wargowej, 
 • cienką górną wargę, 
 • słabo rozwiniętą, cofniętą żuchwę, 
 • rozszczep podniebienia, 
 • małe zęby, 
 • szeroki rozstaw oczu, 
 • opadające powieki, 
 • krótkie, wąskie oraz lekko skośne szpary powiekowe, 
 • dodatkowe zagięcie nad wewnętrznym kącikiem powieki, 
 • niedorozwój płytek paznokciowych. 

Innymi objawami występującymi przy Alkoholowym Zespole Płodowym są spowolnienie wzrostu dziecka, obniżenie podstawowego napięcia mięśni szkieletowych oraz występowanie deformacji stawów, narządów wewnętrznych oraz wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych. Objawy FAS mogą się różnić w zależności od osoby. 

 1. Jak funkcjonuje dziecko z FAS?

Alkoholowy Zespół Płodowy może wiązać się z wystąpieniem problemów rozwojowych, w tym upośledzeniem umysłowym. Dziecko z FAS może cierpieć z powodu zaburzeń neurologicznych i emocjonalnych. Często jest również nadpobudliwe i doświadcza  problemów ze skupieniem, które powodują trudności w nauce. Wiele dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym ma zaburzony system immunologiczny, co prowadzi do większej podatności na infekcje. U dorosłych, którzy przyszli na świat z FAS, można zaobserwować trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie, zaburzenia seksualne oraz większą podatność na uzależnienia. 

 1. Czy FAS można wyleczyć? 

Alkoholowy Zespół Płodowy jest nieuleczalny, możliwe jest jedynie łagodzenie objawów i korygowanie niewłaściwych zachowań społecznych. Terapia dzieci dotkniętych FAS polega na wykonywaniu różnych ćwiczeń, między innymi słuchowych i z dziedziny integracji sensorycznej. Stosowana jest również psychoterapia behawioralna. Osobom z FAS często zalecana jest także dieta eliminująca lub w znacznym stopniu ograniczająca białą mąkę oraz cukier.  

 1. Zapobieganie wystąpieniu zespołu FAS u dziecka 

By zapobiec wystąpieniu zespołu FAS u dziecka ciężarna kobieta powinna całkowicie zaprzestać spożywania alkoholu w czasie ciąży. Substancja ta niezwykle łatwo przenika przez łożysko, skutkując takim samym jej stężeniem w krwi dziecka, jak w krwi matki. Nawet jeżeli stężenie to pozostaje na poziomie niezagrażającym życiu kobiety, dla płodu, który nie posiada jeszcze w pełni wykształconej wątroby, może mieć silnie toksyczne działanie i powodować poważne konsekwencje zdrowotne. Kobiety ciężarne, które nie są w stanie samodzielnie zaprzestać spożywania alkoholu, powinny się zgłosić do profesjonalnej placówki zajmującej się leczeniem alkoholizmu. Terapię uzależnień w Nowym Sączu prowadzi Ośrodek Terapii i Leczenia Uzależnień FreeDom.

 1. Jakie są inne powody, dla których nie należy spożywać alkoholu w czasie ciąży?

Picie alkoholu w trakcie ciąży wiąże się z wystąpieniem poważnych konsekwencji tak dla rozwijającego się płodu, jak i ciężarnej kobiety. 

 • Konsekwencje dla płodu

Poza ryzykiem rozwinięcia się zespołu FAS, płód kobiety spożywającej alkohol w czasie ciąży jest również narażony na upośledzenie serca, nerek, a także oczu. Defekty te mogą prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń, a nawet do śmierci. 

 • Konsekwencje dla kobiety

Kobiety ciężarne, które piją alkohol, są narażone na występowanie komplikacji zarówno w trakcie ciąży, jak i podczas akcji porodowej. Komplikacje te mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. 

U dziecka, którego matka piła alkohol w czasie ciąży, może się także rozwinąć zespół abstynencyjny. Objawia się on wzmożoną płaczliwością i nawracającą czkawką, a także zaburzeniami oddychania i utrzymującą się podwyższoną temperaturą ciała.