Państwo niemieckie wspiera rodziny z dziećmi poprzez świadczenia Kindergeld oraz Elterngeld. Czym się różnią oraz w jaki sposób można się o nie ubiegać, pracując legalnie w Niemczech?

Jak uzyskać Kindergeld?

Kindergeld przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia; jeśli dziecko nie pracuje, ale jest zarejestrowane jako poszukujące pracy w Niemczech, zasiłek rodzinny może być przedłużony do ukończenia przez nie 21 roku życia. Jeśli dziecko jest w pierwszym roku szkolenia zawodowego, może ono zostać przedłużone do 25 roku życia. Zasiłek na dziecko wynosi obecnie 219 euro miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, 225 euro na trzecie dziecko i 250 euro na czwarte i kolejne.

Rodzic składający wniosek o Kindergeld musi mieć miejsce zamieszkania w Niemczech. Zasadniczo dziecko musi również mieszkać w domu. Przy spełnieniu określonych warunków możliwe jest jednak ubieganie się o Kindergeld dla dzieci, które mieszkają w innym kraju UE.

Zasadniczo wniosek o Kindergeld należy złożyć w Bundesagentur für Arbeit. Pracownicy państwowi i urzędnicy otrzymują Kindergeld bezpośrednio od swoich pracodawców.

Jak uzyskać Elterngeld?

Elterngeld (dodatek za urlop rodzicielski) jest kolejnym dodatkiem, którym państwo niemieckie wspiera rodziny. Zasadniczo o Elterngeld może ubiegać się każdy, kto ma w domu małoletnie dzieci, jest odpowiedzialny za ich wychowanie i utrzymanie i w związku z tym pracuje najwyżej w niepełnym wymiarze godzin. Istnieje możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin do 30 godzin tygodniowo bez utraty prawa do Elterngeld.

Elterngeld może być wypłacany przez rok po narodzinach dziecka. Rodzice mogą zdecydować, komu należy wypłacić Elterngeld, czy ma być on podzielony między rodziców, czy też jedno z rodziców ma otrzymać urlop wychowawczy na kilka miesięcy, a drugie na pozostałe miesiące. Jeśli oboje rodzice zredukują swój czas pracy o co najmniej dwa miesiące, mogą otrzymać Elterngeld na kolejne dwa miesiące („Partnermonate”).

Możliwe jest również otrzymywanie tylko połowy zasiłku miesięcznie i podwojenie czasu trwania Elterngeld („Elterngeld Plus”). W tym wariancie rodzice mogą otrzymywać ElterngeldPlus przez dodatkowe cztery miesiące, jeśli oboje rodzice pracują minimum 25 i maksimum 30 godzin tygodniowo w ciągu tych czterech miesięcy.

Zasadniczo Elterngeld odpowiada od 65 do 67 procentom dochodów rodziców przed narodzinami dziecka. Minimalna kwota wynagrodzenia wynosi 300 euro miesięcznie, a maksymalna 1.800 euro miesięcznie. Jeśli w gospodarstwie domowym mieszka dwoje dzieci poniżej trzeciego roku życia lub troje lub więcej dzieci poniżej szóstego roku życia, wypłacany jest „Geschwisterbonus (dodatek na rodzeństwo)” w wysokości dziesięciu procent Elterngeld, co najmniej 75 euro miesięcznie.

Należy jednak pamiętać, że dokładna wysokość zasiłku rodzicielskiego może się różnić, ponieważ kalkulator online oblicza jedynie przybliżoną wartość orientacyjną zasiłku rodzicielskiego.

Podobnie jak w przypadku Kindergeld, obywatele UE mogą również otrzymać Elterngeld, jeśli rodzina mieszka w innym kraju UE, ale jedno z rodziców mieszka w Niemczech.

Wniosek o zasiłek rodzicielski składa się w urzędzie ds. zasiłków rodzicielskich w dzielnicy, w której mieszka. Biuro ds. świadczeń rodzicielskich w Berlinie znajduje się w biurze ds. opieki nad dziećmi w urzędach dzielnicowych. Tam też otrzymają Państwo dalsze informacje i osobiste porady. Można również wypełnić wniosek online za pomocą internetowego asystenta składania wniosków Elterngeld Digital, a następnie przesłać jego wydruk do biura ds. świadczeń rodzicielskich w swoim okręgu.

Zasiłki niemieckie a 500+

Co w sytuacji, kiedy jesteśmy beneficjentami programu 500+ w Polsce, lecz chcemy ubiegać się o zasiłek rodzinny Kindergeld w Niemczech? Osobom, które korzystają w Polsce ze świadczenia Rodzina 500+, lecz pracują legalnie w Niemczech, przysługuje jednocześnie prawo do zasiłku Kindergeld. Należy jednak wziąć pod uwagę, że zasiłek ten nie zostanie wypłacony w całości, ponieważ, z uwagi na pobieranie obu świadczeń, od przysługującej kwoty zasiłku Kindergeld zostanie odliczone świadczenie pobrane z Programu Rodzina 500 plus.