dziecko z autyzmem

Najnowsze badania nad rozwojem dziecka jasno wskazują na to, że na  autyzm choruje jedno na 500 dzieci. Schorzenie to dotyka coraz więcej ludzi, a nadal nie wynaleziono na nie skutecznego lekarstwa. W rozwoju dzieci autystycznych ważne są odpowiednie ćwiczenia, które pomogą chorym dzieciom na jak najlepsze odnalezienie się w społeczeństwie.

Czym jest autyzm?

Autyzm to przypadłość, która często nazywana jest wycofaniem i unikaniem kontaktu ze światem zewnętrznym. Dzieci dotknięte tym symptomem nie rozumieją otaczającego ich świata, czują, że otoczenie jest wrogie i obce. Dlatego bardzo często zamykają się w sobie i nie reagują nawet na najbliższe im osoby. Przyczyna występowania tej choroby do dziś nie jest do końca zdiagnozowana.

Pierwsze objawy autyzmu u dzieci są najbardziej zauważalne w okolicach drugiego roku życia. Wtedy dziecko przestaje się rozwijać i następuje regresja jego zdolności. Najbardziej zauważalną oznaką zachorowania jest brak kontaktu z otoczeniem.

Dziecko chorujące na autyzm:

  • nie utrzymuje kontaktu wzrokowego,
  • nie potrafi wyczuć nastawienia i intencji innych ludzi,
  • nie lubi zabaw z rówieśnikami.

Obojętność na opiekunów jest kluczową i najbardziej bolesną dla rodziców częścią autyzmu. Przyjmuje się, że pomimo istotnych trudności przywiązanie pomiędzy dziećmi autystycznymi a ich opiekunami rozwija się, jednak ma ono nietypowy charakter. Dzieci te mogą mieć trudności z rozeznaniem i rozróżnieniem osób najbliższych takich, jak rodzice, rodzeństwo, a także nauczyciele. Mogą także reagować burzliwie, gdy są pozostawiane pod opieką osób obcych. Inną bardzo charakterystyczną cechą dzieci dotkniętych autyzmem jest ogromne przywiązywanie uwagi do porządku dnia, lub przedmiotów i ogromna wręcz paniczna niechęć do zmian.

terapia autyzmu

Jakie zabawki dla dzieci ze spektrum autyzmu?

Dzieci mierzące się z wyzwaniami, jakie wymusza na nich autyzm, rozwijają się w sposób odmienny od rówieśników. Często nie bawią się zabawkami w “normalny” sposób, tylko przypisują im określony porządek, układają w zależności od własnych upodobań. Zabawki dla dzieci z autyzmem powinny stymulować rozwój ruchowy, psychiczny i społeczny, tak by dziecko otrzymało możliwość pogłębienia swoich zdolności i umiejętności. Zabawki dla autystyków tworzone są w oparciu o badania najlepszych psychoterapeutów, którzy dostosowali je w taki sposób, aby jak najbardziej rozwinęły nieuleczalnie chore dziecko. Zabawki edukacyjne mają za zadanie oddziaływać na typowe dla autystyków cechy. Dlatego niektóre z nich polegają na  klasyfikowaniu, sortowaniu i tworzeniu odpowiednich sekwencji.

Najczęściej zabawki mają formę kolorowych klocków i elementów, które dziecko selekcjonuje rozpoznając kolory i kształty. Poprzez zabawę, dziecko rozwija zdolności manualne, percepcję wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość oraz uczy się liczyć. Dzięki tym przedmiotom dziecko uspokaja się oraz zajmuje ulubionym zajęciem autystyków, a więc układaniem i segregowaniem. Dzięki temu może nauczyć się rozpoznawania kolorów i prostych działań matematycznych.

Drugą najważniejszą funkcją jaką spełniają zabawki edukacyjne przeznaczone dla dzieci chorych na autyzm jest rozpoznawanie emocji. Dzięki takim zabawkom jak drzewko emocji lub gra poznajmy się, dziecko uczy się rozpoznawania emocji, a ponadto poznaje bardziej swoich rodziców. Celem tej pomocy dydaktycznej jest  także rozwijanie umiejętności zadawania adekwatnych pytań dotyczących poznania drugiej osoby, doskonalenie umiejętności gromadzenia informacji o innych osobach, kształtowanie umiejętności budowania relacji z innymi osobami poprzez bliższe poznanie. Wiele zabawek służy także rozwojowi sensorycznemu malucha jak przykładowo zabawkowy tunel. Pamiętajmy aby zadbać o każde pole rozwoju chorego dziecka, ponieważ tylko wtedy nauka przyniesie zadowalające skutki.

Podsumowanie

Mimo tego, że autyzm jest chorobą nieuleczalną, można znacznie złagodzić jej przebieg. Dziecko dotknięte tą przypadłością jest silnie zamknięte w sobie, nieufne i zagubione. Głównym zadaniem rodziców jest więc pomóc dziecku w nawiązaniu kontaktu z otoczeniem i otwarciu się na świat i pokazanie, że wcale nie jest on taki straszny. Zabawki nie tylko ucieszą malucha, ale także pozwolą mu poczuć się bardziej swobodnie w świecie. Nauka przez zabawę jest najprostszą metodą, aby dziecko prawidłowo się rozwijało, dlatego pomoce dydaktyczne przeznaczone dla dzieci z autyzmem są niesamowicie praktycznymi przedmiotami przy oswajaniu tej choroby.