pomoc logopedy

Problemy z wymową najczęściej dotyczą najmłodszych pacjentów. Obecnie, istnieje wiele możliwości, jakie daje nam logopedia. Leczenie dzieci z wszelkich wad wymowy jest więc częstym zjawiskiem. Warto wspomnieć, że dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, to nie jedyni pacjenci, którzy uczęszczają regularnie na terapię logopedyczną. Często również dorośli mają ogromne problemy z wymową. Jednak dzieci to grupka pacjentów, którą najłatwiej jest wyleczyć. Im wcześniej ma rozpocząć się terapia logopedyczna, tym lepiej.

Jak wygląda leczenie zaburzeń u dzieci?

Na samym początku, dziecko zabierane jest na wizytę u logopedy, którego zadaniem jest przeprowadzenie wywiadu z dzieckiem oraz rodzicem/ opiekunem. Celem wywiadu jest uzyskanie informacji na t

emat problemu dziecka, jak on się przejawia oraz jaki może być jego powód. Następnie, zadaniem logopedy jest obserwacja dziecka w naturalnym środowisku. Dzięki obserwacji, lekarz ma szansę zauważyć ewentualne nieścisłości w zachowaniu dziecka. Dodatkowo, uwaga, którą w danym momencie lekarz skupia na dziecku, pozwala na wykrycie, w jaki sposób dziecko nawiązuje kontakty i interakcje.
W momencie, gdy zostaje postawiona diagnoza, lekarz ustala daty wizyt oraz ich przebieg. Warto dodać, że diagnoza będzie zupełnie inna w momencie, gdy dziecko cierpi na zespół Aspergera, jest po urazie neurologicznym, lub po prostu cierpi na dysleksję. Dodatkowo, terapia będzie różnić się w przypadku dzieci niedosłyszących lub cierpiących na rozszczep wargi i podniebienia.
Regularne wizyty dadzą efekt po pewnym czasie. Na zajęciach prowadzonych przez logopedę, odbywają się ćwiczenia wymowy głosek i całych słów lub zdań. Logopeda ma za zadanie przyzwyczaić dziecko do wymawiania słów w prawidłowy sposób. Dlatego też podczas zajęć kluczowa jest terapia logopedyczna.

Lekarze chętnie stosują metodę nauka poprzez zabawę, która jest uwielbiana przez dzieci. Z tego powodu, w gabinecie logopedów znajdują się różne gry służące nauce słówek. Często stosuje się także programy multimedialne, które również mają za zadanie dokształcać dzieci. Najmłodsi pacjenci więc mogą szybko nauczyć się rozróżniać kolory, dźwięki, wymawiać zmiękczenia i dwuznaki. Logopedzi na samym początku zaczynają od prostszych metod i uczą dzieci prostych słówek. W miarę zaangażowania oraz postępów dziecka, stosowane są już nieco trudniejsze metody nauki. Warto jednak pamiętać, że wszystkie stosowane metody przez logopedów są przystępne dla dzieci, niezależnie jaki rodzaj problemu dotyka dziecko.

Efekty terapii są widoczne dość szybko – dzieci uczą się bawiąc. W trakcie przebiegu terapii niezwykle ważne jest podejście logopedy do zadania, jakim jest przyzwyczajenie dziecka do wymawiania poprawnie słówek. Poprawa wymowy małych pacjentów jest zajęciem odpowiedzialnym, więc należy wybrać zaufany zespół lekarzy, którzy zajmą się leczeniem wymowy naszego dziecka.