aktorzy

Edukacja teatralna powinna być nieodzowną częścią wychowania dzieci w obecnym świecie. Pozwala ona wychować człowieka z rozwiniętą inteligencja emocjonalną, który dzięki takim zabawom zyskuje liczne umiejętności.
„Teatr jest dyscypliną sztuki przygotowującą widza do pracy intelektualnej, a z drugiej strony pobudza pewne cechy, takie jak ciekawość, zdolność do analizy, poczucie względności. Zachęca do badania świata, poszukiwania prób wyjaśnienia, głębszego zrozumienia. Jednocześnie teatr ukazuje los człowieka, co jest ważnym elementem humanizującym i bardzo ważnym elementem edukacji” – A. Hausbrat
Teatr zaspokaja wszelkie potrzeby psychiczne dzieci i może odegrać niezwykle ważną rolę w kształtowaniu jego osobowości. Przede wszystkim jednak jest to niesamowite przeżycie. Dziecko staje się ważnym uczestnikiem spektaklu. Odbiera go w towarzystwie rówieśników i bliskich, staje się członkiem pewnej wspólny, identyfikuje się z nią, a przeżycia w grupie są bardzo intensywne. Działa na niego swego rodzaju magia teatru; czuje, że wokół niego dzieje się coś oryginalnego i wyjątkowego.

Magia teatrzyku dla dzieci

Teatr jest dla dzieci czymś wyjątkowym, gdzie wszystko może się zdarzyć. Pozwala na kontakt z ciekawym słowem, dzięki czemu znacznie lepiej rozwija się sama mowa dziecka, wzbogaca jego słownictwo. Bycie widzem pomaga w kreowaniu wrażliwości estetycznej, rozwijaniu różnorodnych zainteresowań, umiejętności czytania, malowania i pisania. Pozytywny bohater, którego maluch może poznać w teatrzyku, zdobywa jego szczere uznanie, pomaga w zrozumieniu dlaczego konkretne zachowanie jest dobre, a inne bardzo złe. Oprócz tego, dziecko ćwiczy swoją spostrzegawczość i umiejętność kojarzenia faktów.
Spektakl w teatrzyku, to na ogół okazja do wspólnego, rodzinnego, wyjątkowego spędzania czasu – dziewczynki zakładają swoje ulubione sukienki, chłopcy krawat, mama i tata szykują odświętne ubrania. Dzieci uwielbiają takie rodzinne wyprawy, które na długo pozostają w ich głowach.

dziewczynka

Teatrzyk uczy i rozwija

Kontakt dzieci z teatrzykiem to nie tylko „bycie widzem”, ale również zabawa, podczas której dziecko pragnie być aktorem i wcielić się w lubianą, często zabawną postać. Przemawiają za tym ogromne zdolności naśladowcze dziecka oraz bogactwo estetycznych przeżyć. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawę w teatrzyk, przynosi im liczne korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali swoją mowę, która staję się wyrazista, melodyjna oraz właściwie akcentowana. Inscenizacja wyzwala i wzmacnia muzyczne, plastyczne, ruchowe i słowne umiejętności dziecka. Udawanie kogoś innego sprawia radość nam wszystkim. Płynie z dążenia do wydania się nieco lepszym, groźniejszym, zdolniejszym niż tak naprawdę jesteśmy. Odtwórca roli zyskuje możliwość realizowania swojego marzenia i wcielenia się w ulubionego bohatera. Przeżywanie utworu, wczucie się w jego treść, daje możliwość zapomnienia samym sobie i pozwala obcować w świecie fantazji wyimaginowanego bohatera.
Poprzez uczestnictwo w teatrzykach dzieci nieśmiałe, które są pochłonięte zabawą zapominają o swojej nieśmiałości, dzieci niezdyscyplinowane oraz hałaśliwe mogą wyciszyć się na moment oraz wdrożyć do panowania nad swoim charakterem. Równie ważne jest to, że dzięki byciu aktorem dziecko uświadamia sobie na ogół w jaki sposób on sam działa i co przez to osiąga, zdobywa ono zdolność przewidywania, czyli jak powinno działać, aby osiągnąć dany cel i wykonać wybrane zadanie. Tym samym staje się ono coraz bardziej uzdolnione i gotowe do świadomego kierowania swoją działalnością. Zachęcajmy więc dzieci do zabawy w teatrzyk, to doskonała możliwość rozwoju i pozyskiwania nowych umiejętności. Inspiracją do scenariuszy teatrzyków dla dzieci mogą być bajki znajdujące się w ofercie Bajki-Grajki.